Ứng dụng NLMT

Jack MC- 04 Ấn Độ chuyên dụng cho điện mặt trời

 • Loại: MC-04 Multi Connector
 • Hãng: Elmex

Jack MC- 04 Đức chuyên dụng cho điện mặt trời

 • Loại: MC-04 Multi Connector
 • Hãng: Halukabel

Nguồn cung cấp Data manager SMA 24v 60w

 • Loại: Power Supply 24v 60w
 • Hãng: klemsan
 • Công suất: 60w

Tủ điện Đức Hensel KV 9118

 • Loại: Tủ điện năng lượng mặt trời 18 port
 • Hãng: Hensel Đức
 • Công suất: 10000w

Tủ điện Đức Hensel KV 9112

 • Loại: Tủ điện năng lượng mặt trời 12 port
 • Hãng: Hensel Đức
 • Công suất: 6000w

Cáp điện mặt trời DC 4.0mm 1800v Ningbo

 • Loại: Cáp DC 4.0mm 1800v DC Ningbo
 • Hãng: Ningbo

Tủ điện Đức Hensel KV 9336

 • Loại: Tủ điện năng lượng mặt trời 36 port
 • Hãng: Hensel Đức
 • Công suất: 25000

Tủ điện Đức chuyên dụng cho điện mặt trời

 • Loại: Tủ điện năng lượng mặt trời
 • Hãng: Hensel Đức
 • Công suất: 20000w

Đồng hồ hiển thị áp và dòng dành cho tủ điện mặt trời.

 • Loại: Đồng hồ đo áp và dòng đa năng
 • Hãng: klemsan
 • Công suất: 3000w

Cầu chì chuyên dụng cho điện mặt trời

 • Loại: Cầu chì cho điện mặt trời
 • Hãng: Sigma
 • Công suất: 10000w