Bộ hòa lưới

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG20CX

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG 20CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 20kw

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG40CX

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG40CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 40kw

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG33CX

 • Loại: Bộ invertert hòa lưới Sungrow SG33CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 33kw

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG50CX

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG50CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 50KW

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG110CX

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG 110CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 110kw

Bộ inverter hòa lưới SMA Sunny Tripower Core 2 STP 110-60

 • Loại: Bộ hòa lưới Đức SMA Sunny Tripower 110kw
 • Hãng: SMA Đức
 • Công suất: 110KW

Bộ inverter hòa lưới Growatt MAC 60kw-KTL3-XLV

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt MAC 60kw-KTL3-XLV
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 60000

Bộ inverter hòa lưới Growatt MAX 60kw-KTL3-LV

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Growatt MAX 60KTL3-LV
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 60000

Bộ inverter hòa lưới Growatt MAX 50kw-KTL3-V

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt MAX 50KTL3-LV
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 50000

Bộ inverter hòa lưới Growatt 50kw-50KTL3-X LV

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 50kw 50KTL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 50000w